Kalawakan

Chords Used

F   2010
C   0003
Am  2000

Capo: None

[Verse 1]
Kumapit sa akin
Di bibitawan
Tayo'y patungo
Sa kawalan

Ang kadiliman
Ang bumabalot
Ako ang 'yong ilaw
Kaya't wag ng matakot
[Pre-Chorus]
O aking ilang
Tayo ay lulutang

[Chorus]
O kalawakan
Ilang
Di pakakawalan
Bilang
Ikaw ang kalawakan
Ilang ilang
Di pakakawalan

[Verse 2]
Sabay nalalaman
Ang mga di alam
Ang mga sagot
Sa aking mga katanungan

Ay nakahawak
Sa aking kamay
Ikaw aking ilaw
Ikaw ang gagabay

[Pre-Chorus]
O aking ilang
Tayo'y lumulutang

[Chorus]
O kalawakan
Ilang
Di pakakawalan
Bilang ilang
Ikaw ang kalawakan
Ilang ilang
Di pakakawalan oh!

[Epic Guitar Solo]
F - C - Am
-
[Chorus]
O kalawakan
Ilang
Di pakakawalan
Bilang ilang
Ikaw ang kalawakan
Ilang ilang
Di pakakawalan oh!

More on Juan Karlos Labajo

Check This Out

About Ukulele.ph

With a burning passion for music, Ukulele.ph came to life. With its origins coming from the Philippines, today, it is enjoyed by hundreds of thousands of ukulele players from 100+ countries around the world.